Indre Gade

Spatial Design, Pattern, Textile

Lysafskærnming / facadeudsmykning til Indre Gade i DR-Byen

Projektets omdrejningspunkt er arbejdet med lys og taktile virkemidler i forhold til rummets udformning og arkitektoniske formsprog. Moderne arkitektur er ofte blottet for ornamentik og tekstile overflader, hvilket jeg gerne ville arbejde med løsninger på. Med udgangspunkt i rummets arkitektoniske formsprog og omgivelsernes farver skabte jeg en udsmykning som både havde en æstetisk og afskærmende funktion. Udsmykningen bragte tekstile former og farver ind i et ellers meget minimalistisk rum og skyggede samtidigt for solen i dele af vinduesfelterne. Det anvendte materiale fangede energien fra solen som efterfølgende blev brugt til at lyse enkelte af elementerne op når solen gik ned. En videreudvikling af konceptet kunne være integration af en termoelement som opsamler varmen fra solen og destribuere denne ud til felterne tættest på jorden som dermed er med til at opvarme rummet.