Thisted

Wayfinding, Spatial Design, Graphic Design

Vægudsmykning til Thisted rådhus

Indretningen af foyer, gange, kantine og mødelokaler er baseret på kommunens fokus på grøn energi.
Thisted udmærker sig ved at være Danmarks førende klimakommune. I dag kommer 100 procent af al kommunens el fra vedvarende energi, hvilket konceptet gerne vil understrege. Vindmøllen som motiv har hovedfokus og understøttes af elementer fra natur/strandområderne i og omkring Thisted.“Cold Hawaii” som Thisted også kaldes, er et af de bedste steder i Nordeuropa at surfe, hvilket også fremstår som et centralt element i udsmykningerne. Konceptet består af mønsterillustrationer til folieafskærmning af gangarealet i foyeren. Denne illustration samler alle elementerne for hele konceptet, hvor de dekorative elementer til de øvrige rum hver repræsenterer elementer fra dette hovedkoncept. Udover at være et dekorativt element består dele af dekorationskonceptet af lyddæmpende moduler med konceptets mønstre trykt på. I illustrationskonceptet indgår også wayfinding-elementer for at integrere konceptet 100% i den eksisterende arkitekturs funktion som rådhus.

Opstalt

Glasafskærmning, vægudsmykning og wayfinding.