Thisted

Wayfinding, Spatial Design, Graphic Design

Visuelt udsmykningsdesign til Thisted rådhus.

Udsmykningen af foye, gangarealer, kantine og møtelokaler tager udganspunkt i kommunens fokus på grøn energi. Thisted udmærker sig ved at være Danmarks førende klimakommune. 100 procent af al kommunens el kommer i dag fra vedvarende energi, hvilket konceptet ønsker at understrege. Vindmøllen som motiv har hovedfokus og underbygges af elementer fra natur/strand områderne i og omkring Thisted.

Thisted er desuden beskrevet som “Cold Hawaii” som et af de bedste steder i Nordeuropa at surfe hvilket også træder frem som et bærende element i udsmykningerne. Konceptet består af mønstreillustrationer til folieafskærnming af gangarealet i foyeen. Denne illustration samler alle elementerne for hele konceptet hvor udsmykningselementerne til de øvrige rum hver repræsentere elementer fra dette hovedkoncept. Ud over at være et dekorativt element består dele af udsmykningskonceptet af lyddæmpende moduler med konceptets mønstre påtrykket. Illustrationskonceptet indeholder også wayfinding elementer for at integrere konceptet 100% i den eksisterende arkitekturs funktion som rådhus.