Indre Gade

Lysafskærnming / facadeudsmykning til Indre Gade i DR-Byen

Rum Design, Mønster Design, Tekstil Design

Moderne arkitektur er ofte blottet for ornamentik og tekstile overflader, hvilket påvirker måden vi oplever og befinder os i rummene. Projektets omdrejningspunkt har derfor været at skabe en udsmykning der introducere farver og tekstiler i rummet, så det forhåbentlig har en positiv indvirkning på måden rummet opfattes.  Med udgangspunkt i rummets arkitektoniske formsprog og forskellige tekstiler, skabte jeg en udsmykning som både havde en æstetisk funktion i rummet og en afskærmende effekt i forhold til omgivelserne. Enkelte af de tekstile elementer opfangede energien fra solen og deres flouriserende effekt fik disse elementer til at lyse op i nattetimerne. Formerne i udsmykningen havde derfor forskellige udtryk alt efter hvilken tid på dagen man så på den.  En videreudvikling af konceptet kunne være integration af en termoelement som opsamler varmen fra solen og distribuere denne ud til felterne tættest på jorden som dermed er med til at opvarme rummet.